אודותהמרחב לקידום ופיתוח קהילות 

  

החזון

בניית מארג שיתופי פעולה, רשת תמיכה וערבות הדדית 

קיום מפגש מחולל יצירה, המהווה ממשק לאמנים יוצרים ויזמים


אמנות - חשיבה סביבתית - וחינוך 

הן אבני הדרך לפעילות המשלבת יצירתיות ביוזמה עסקית