מרחב דרך ארץ

מרחב תמיכה וליווי לבניה עצמית מקיימת - רשת תמיכה וערבות הדדית

בתחומים: עיצוב פנים וחוץ, עבודות עץ /מתכת/גינון 

למתיישבים חדשים בהרחבות ביישובים קהילתיים, קבוצות רכישה...