תבנית עץ השדה

הקמת חניוני קמפינג אקולוגיים פעילים שיהיו חממה להתנסות תעסוקתית

 פרנסה ו "בית" למגורים בתקופת ההכשרה 

לצעירים בוגרי פנימיות