הפורום לקידום תיירות מקיימת בלב גליל

אמנות, חשיבה סביבתית וחינוך הן אבני הדרך לפעילות המשלבת יצירתיות ביוזמה עסקית.

 קיום מפגש מחולל יצירה, המהווה ממשק לאמנים,יוצרים ויזמים.

 קידום תיירות אקולוגית  המבוססת על אמנות אקולוגית,  כשעודפי צבא משמשים כחומר גלם ליצירות

 "תיירות אקולוגית"  –  "וכיתתו חרבותם לאתים..."


 ולא ישא גוי אל גוי חרב..........